Agitator

Skill effects

LvEffect
Lv5戦闘中の大型モンスターが怒ると、基礎攻撃力+20、会心率+15%
Lv4戦闘中の大型モンスターが怒ると、基礎攻撃力+16、会心率+10%
Lv3戦闘中の大型モンスターが怒ると、基礎攻撃力+12、会心率+7%
Lv2戦闘中の大型モンスターが怒ると、基礎攻撃力+8、会心率+5%
Lv1戦闘中の大型モンスターが怒ると、基礎攻撃力+4、会心率+3%

Armors with this skill

Head Armor

ArmorPointDefSlot
Goss Harag Helm 1 30 LV0-0-0
Goss Harag Helm S 1 64 LV1-1-0

Torso Armor

ArmorPointDefSlot
Utsushi Chest (H) S 1 52 LV1-0-0
Channeler's Robe S 1 52 LV1-0-0
Bazelgeuse Mail 1 72 LV1-1-0

Arms Armor

ArmorPointDefSlot
Kushala Grip 2 74 LV1-0-0

Waist Armor

ArmorPointDefSlot
Utsushi Tassets (H) S 2 52 LV1-0-0
Channeler's Obi S 2 52 LV1-0-0
Utsushi Tassets (H) 1 24 LV0-0-0
Channeler's Obi 1 24 LV0-0-0

Legs Armor

ArmorPointDefSlot
Goss Harag Greaves S 3 64 LV1-0-0
Utsushi Greaves (H) 1 24 LV0-0-0
Channeler's Hakama 1 24 LV0-0-0
Goss Harag Greaves 1 30 LV0-0-0
Utsushi Greaves (H) S 1 52 LV1-1-0
Channeler's Hakama S 1 52 LV1-1-0

Switch Language